Online Dental Courses & Videos

The Dawson Academy’s Core Curriculum Online

The courses below are lecture courses in The Dawson Academy’s core curriculum available online.

Online Dental CE Course

Functional Occlusion – From TMJ to Smile Design

Runtime: 12 Hours

Instructors: John Cranham, DDS, Peter Dawson, DDS

As the foundational seminar in the “Concept of Complete Dentistry® Series,” you will learn the timeless message that good, esthetic and complete dentistry must begin with a thorough understanding of dental occlusion and the functions of the masticatory system. After watching this online course, you will have a comprehensive understanding of how the TM joint, muscles, proprioceptive input, lower anterior teeth, upper anterior teeth, lower posterior teeth and upper posterior teeth are designed to function in harmony with one another.

Achieving Predictable Esthetic Results

Runtime: 12 Hours

Instructors: John Cranham, DDS, Peter Dawson, DDS & Glenn DuPont, DDS

This is the second seminar in the Dawson Academy’s “Concept of Complete Dentistry® Series.” This restorative dentistry course will provide you with the procedural knowledge to do contemporary restorative procedures at the highest level. After completing this course, you will have a clear understanding of the four options of treatment: Reshaping, Repositioning, Restoring and Surgical alternatives.

Online Courses Available in Polish

The courses below are lecture courses available online in Polish.

Okluzja. Zmiana zasad gry.

Opis kursu (Course Description)

W tym skondensowanym przeglądzie determinantów okluzji, Dr. Peter Dawson omawia dlaczego stomatologia wykraczająca poza jeden ząb, wymaga znajomości całego układu narządu żucia i relacji wzajemnej między jego częściami: zębami, mięśniami, stawem skroniowo-żuchwowym. Bez harmonii w tym systemie, istnieje możliwość rozwinięcia się następujących problemów u pacjentów: starcie zębów, ból zębów, rozchwianie zębów, bólów mięśni, złamanie zębów czy uzupełnień protetycznych oraz innych bólów w okolicy twarzoczaszki.